Luvat ja viranomaisilmoitukset

Pienenkin tapahtuman järjestäminen edellyttää lukuisten erilaisten ilmoitusten tekemistä ja erilaisten lupien hakemista. Niiden hoitaminen sujuu kuitenkin pääasiallisesti sähköisesti ilman sen suurempaa vaivaa. Sivun sisältämä informaatio kokonaisuudessaan voi vaikuttaa puuduttavalta, mutta pienehkön tapahtuman kohdalla nyrkkisääntönä voi pitää:

- hae ensimmäiseksi maanomistajan lupa
- ole heti alkuvaiheessa yhteydessä poliisiin ja kysy tarvitseeko tehdä ilmoitus yleisötilaisuudesta
- tee pelastussuunnitelma (14 vrk ennen tapahtumaa), mikäli odotat yli 200 samanaikaista osanottajaa
- tee meluilmoitus, mikäli käytät äänentoistoa klo 21 - 07 (su 20 - 12) välillä

1. Maanomistajan lupa

Toisen tontille ei saa rakentaa, eijkä leiriintyä ilman lupaa. Sama koskee yleisötilaisuuksia. Tapahtumalle tarvitaan aina maanomistajan lupa. Seuraavassa on ohjeita luvan hakemista varten.

Kadut, torit, aukiot ja kevyen liikenteen väylät
Kadunpito, Anne Janger 09 8392 2327 (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)
Sähköinen lomake luvan hakemista varten löytyy linkistä:
http://www.vantaa.fi/fi/kadut_ja_liikenne/luvat_ja_yhteydenotot/katualueluvat/katualueen_tilapainen_kaytto

Puistot ja muut viheralueet
Viheralueyksikkö, viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen 0400 605 856 (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)
http://www.vantaa.fi/fi/ymparisto_ja_luonto/puistot_ja_viheralueet/prime107_fi.aspx

Urheilukentät ja muut ulkoilualueet
Liikuntatoimen kenttämestari Artio Partio 09 83 911 (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

Koulujen, päiväkotien  sekä muiden kaupungin kiinteistöjen piha-alueet
Tilakeskus, toimitilapäällikkö Pasi Salo 09 839 28756 (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

Muut kuin kaupungin omistamat alueet
Yksityisessä omistuksessa olevan tontin ja kiinteistön kohdalla lupa haetaan aina maanomistajalta.
Mikäli maanomistaja ei ole itsestään selvä (mm. kauppakeskukset tms.) tietoja omistajasta voi hakea kartta.vantaa.fi palvelusta

2. Poliisille ilmoitus yleisötilaisuudesta

Poliisille tulee kokoontumislain perusteella tehdä kirjallinen ilmoitus, mikäli yleisellä paikalla järjestetään yleisötilaisuus tai yleinen kokous (mielenosoitus).

Yleisötilaisuus

Ilmoitus yleisötilaisuudesta tulee tehdä poliisille kirjallisesti 5 vuorokautta ennen tapahtumaa. Kokoontumislaissa yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Nyrkkisääntönä voi pitää, että sisätiloissa kouluilla, nuorisotiloissa, päiväkodeissa järjestettävistä pienistä tapahtumista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Myöskään yksittäisistä pop-up ravintoloista tai kirppareista ravintolapäivän ja siivouspäivän yhteydessä tai niitä vastaavista pienistä pop-up tapahtumista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Muissa tapauksissa on aina hyvä tiedustella poliisilta puhelimitse tarvetta ilmoituksen tekoon Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta puh: 071 8730 291.

Mikäli tilaisuus edellyttää järjestyksenvalvojia, liikenne- tai muita järjestelyjä, poliisi tekee ilmoituksen johdosta päätöksen. Järjestyksenvalvojien tulee olla järjestyksenvalvojakortin suorittaneita. Tilaisuuden laajuus ja luonne huomioon ottaen sekä muusta erityisestä syystä tilaisuuden toimeenpanopaikan poliisilaitos voi hyväksyä järjestyksenvalvojaksi kokoontumislain mukaiseen yksittäiseen tilaisuuteen myös henkilön, jolla ei ole suorittanut järjestyksenvalvojan peruskoulutusta.

Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely maksaa 25 euroa ja mikäli ilmoituksen johdosta tehdään päätös 55 euroa (Mikäli päätöksen valmisteluun kuuluua aikaa max 2 h.). Muun kuin asianmukaisen koulutuksen suorittaneen henkilön asettaminen yksittäisen tilaisuuden järjestyksenvalvojaksi maksaa 25 eur/henkilö.

Ohjeet ja lomakkeet yleisötilaisuuden ilmoittamista varten

Yleinen kokous (mielenosoitus)

Ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista.

Ohjeet ja lomakkeet ilmoittamista varten

3. Pelastus ja turvallisuussuunnitelma

Suurempiin yleisötilaisuuksiin tulee laatia erillinen pelastus- ja turvallisuussuunnitelma, joka toimitetaan poliisille ja pelastuslaitokselle. Pelastussuunnitelman yhteydessä järjestäjä arvioi ennakolta suurimmat riskit sekä kertoo miten niihin varaudutaan. Pelastussuunnitelmassa kuvataan myös hätäpoistumistiet sekä se, miten apua tarvittaessa kutsutaan paikalle. 
Suunnitelmaan sisällytetään myös ensiapusuunnitelma jossa kerrotaan ensiapupisteen sijaint, ensiavun vastuuhenkilöt sekä paikan päällä oleva ensiapuvälineistö.

Pelastussuunnitelma tulee aina laatia tapahtumiin
- joissa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä,
- joissa käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja,
- joissa tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta,
- joissa tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.
Järjestäjien tulisi varata tilaisuuteen vähintään ensiapulaukku ja sammutuspeite myös silloin kuin edellä mainitut kriteerit pelastussuunnitelman laatimiselle eivät täyty.

MYYRMÄKI-liikkeen käyttämän pelastussuunnitelman mallin voi ladata tästä linkistä

Pelastussuunnitelma toimitetaan pelastuslaitokselle  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 14 vrk ennen tilaisuutta sekä poliisille yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen liitteenä

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on laatinut Suurten tilaisuuksien turvallisuusoppaan joka löytyy pelastuslaitoksen sivuilta sekä oheisesta linkistä.

4. Liikenteen ohjaus

Mikäli tapahtuma edellyttää tilapäisiä liikennejärjestelyjä, liikenteen katkaisemista, tilapäisiä pysäköintipaikkoja, tilapäisiä liikennemerkkejä tai olemassa olevien liikennemerkkien poistamista käytöstä, niistä tulee sopia Vantaan kaupungin kadunpidon kanssa. Kadunpito, Anne Janger 09 8392 2327 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Liikenteen ohjaukseen osallistuvat henkilöt tulee hyväksyttää poliisilla ilmoittamalla täydelliset nimet ja syntymäajat. Liikenteen ohjaajien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä ja ajokortin suorittaneita. Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta puh: 071 8730 291.

5. Meluilmoitus

Meluilmoitus tulee tehdä kaupungin ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluyksikölle arkisin klo 21 - 07 välillä ja pyhäpäivisin klo 20 - 12 välillä järjestettävästä konsertista tai melua aiheuttavasta yleisötilaisuudesta. Ohjeet ja lomake meluilmoituksen tekoon löytyvät alla olevasta linkistä:
http://www.vantaa.fi/tapahtumakalenteri/prime101_fi/prime105_fi/prime102_fi/prime101_fi.aspx

6. Ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle

Yleisötilaisuudesta, johon ennakoidaan osallistuvan samanaikaisesti yli 500 henkilöä, tulee tilaisuuden järjestäjän tehdä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta. Ilmoituksessa selvitetään, miten tapahtuman talousvesi-, jätevesi-, käymälä- ja jätehuoltojärjestelyt toteutetaan. Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset olosuhteet tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Ohjeet ja lomake ilmoituksen tekoon löytyy alla olevasta linkistä:

http://www.vantaa.fi/tapahtumakalenteri/prime101_fi/prime105_fi/prime101_fi/prime101_fi.aspx

7. Elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta tiedottaminen

Elintarvikkeiden myynnistä tai tarjoilusta tulee tehdä ilmoitus elintarvikeviranomaiselle viimeistään neljä arkipäivää ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat vähäisiä sekä lisäksi toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena. Tarkempia ohjeita löytyy alla olevasta linkistä:

http://www.vantaa.fi/tapahtumakalenteri/prime101_fi/prime105_fi/prime101_fi/prime102_fi.aspx

8. Kuluttajaturvallisuusilmoitus

Tapahtumasta, joka sisältää merkittävän riskin ja josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle tulee tehdä kuluttajaturvallisuusilmoitus. Tälläisiä tapahtumia ovat esimerkiksi tatuointi, benjihyppy, pomppulinna. Ohjeet ja lomakkeet löytytvät täältä.

http://www.vantaa.fi/tapahtumakalenteri/prime101_fi/prime105_fi/prime101_fi/prime104_fi.aspx

9. Tilapäinen anniskelulupa
Tapahtumanjärjestäjä voi hakea tapahtumaan tilapäistä alkoholin anniskelulupaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallinto-vastuualueelta (p. 020 636 1040, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

10. Maasto- ja vesiliikenenlain mukaiset luvat

Varsinaisen kaupunkitilan ulkopuolella luonnossa järjestettävistä tapahtumista saatetaam vaatia maasto- ja vesiliikennelain mukainen lupa, mikäli tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lisätietoja linkistä:

http://www.vantaa.fi/tapahtumakalenteri/prime101_fi/prime105_fi/prime102_fi/prime102_fi.aspx

11. Tilapäiset rakenteet tapahtumissa

Tapahtumien järjestämistä varten voidaan julkiseen kaupunkitilaan pystyttää yleisötelttoja ja muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia ja rakennelmia ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa niin, että ne voivat olla pystytettyinä paikallaan ja käytössä enintään yhden kuukauden. Lisätietoja:
http://www.vantaa.fi/tapahtumakalenteri/prime101_fi/prime105_fi/prime103_fi.aspx

12. Tekijänoikeusluvat

Musiikki

Musiikin julkinen esittäminen tapahtumissa on tekijänoikeuslain alaista ja siihen tarvitaan aina Teosto ry:n puh 010 808 118, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja Gramex ry:n puh 09-6803 400 lupa.

Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien sekä musiikkikustantajien tekijänoikeusjärjestö. Lisätietoja vaadittavista luvista Teoston osalta löytyy linkistä:
http://www.teosto.fi/kayttajat/luvat/991/m/700
Pienten pääsymaksuttomien tilaisuuksien teostokorvaukset lähtevät liikkeelle 21 eurosta. Tarkempi hinnasta löytyy alla olevasta linkistä:
http://www.teosto.fi/kayttajat/kaikki-luvat-ja-hinnat

Gramex puolestaan on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusjärjestö. Tarkempia ohjeita vaadittavaista luvista Gramexin osalta löytyy linkistä:
http://www.gramex.fi/fi/musiikin_kayttasopimukset/tausta-_ja_tanssimusiikki_seka_yleisatapahtumat/tapahtumat_ja_yleisatilaisuudet
Pienten pääsymaksuttomien tapahtumien gramexkorvaukset lähtevät liikkeelle 30 eurosta. Tarkempi hinnasta löytyy alla olevasta linkistä:
http://www.gramex.fi/fi/musiikin_kayttasopimukset/tausta-_ja_tanssimusiikki_seka_yleisatapahtumat/tapahtumat_ja_yleisatilaisuudet/satunnainen_jarjestaja/huvi_hinnasto

Elokuvat

Luvat elokuvien julkiseen esittämiseen tulee hankkia oikeuksien omistajilta, joita yleensä ovat elokuvat tuottaneet yritykset. M & M Viihdepalvelu Oy puh:0207 436 700 www.elokuvalisenssi.fi myöntää kerta- ja vuosilisenssejä useiden kansainvälisten tuotantoyhtiöiden elokuvien julkiseen esittämiseen. Kansallinen audivisuaalinen instituutti KAVI www.kavi.fi  omistaa kotimaisten Suomi-Filmin ja Suomen Filmiteollisuuden pitkien näytelmäelokuvien, Teuvo Tulion elokuvien  sekä Suomi-Filmi Oy:n mittava dokumenttifilmien arkiston esitysoikeudet. Vanhojen kotimaisten elokuvien oikeuksia omistaa lisäksi YLE puh: 09 1480 3100 http://yle.fi/yleisradio/yle-myynti/arkistomyynti

Kirjallisuus

Kirjallisuuden julkiseen esittämiseen luvat tulee hakea Sanastolta http://www.sanasto.fi/luvat/luvat/. Hinnasto löytyy täältä: http://www.sanasto.fi/luvat/hinnasto/

Näytelmät

Näytelmien oikeuksia voi tiedustella Näytelmäkulmasta www.dramacorner.fi

Lisäohjaita varsinkin suurempien tapahtumien järjestelyihin sekä lupa-asioihin löytyy Vantaan kaupungin sivuilta kohdasta Yleisötapahtumat Vantaalla.

Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja

Log In or Sign Up

Salasana unohtunut? / Käyttäjätunnus unohtunut?